Hospital Psykiatrien Den sociale virksomhed

Region Hovedstaden - Kongens Vænge 2 - 3400 Hillerød - Telefon: 38 66 50 00 - E-mail: regionh@regionh.dk